Teklif Al
Teklif al

Hemen Teklif Al

GÖNDER

Kurumsal / ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Politikamız

Kaye Kimya olarak, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma kararlılığındayız. Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Politikamız aşağıdaki taahhütlere dayanmaktadır: Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak, Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak, Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek, Çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak, Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak. Kaye Kimya, bu ilkelerin ışığında çevreye karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul eder ve çevresel sürdürülebilirliği öncelikli konu başlıkları arasında görür.